Spring til indhold

Leveregler

for Frivillighuset Kvægtorvet

Den 1. januar 2024 overdrog Svendborg kommune lejemålet, Frederiksgade 8 i Svendborg til foreningen Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg. Lejemålet skal drives som et frivillighus, hvor foreninger, organisationer, grupper og netværk, der laver frivilligt, socialt arbejde i Svendborg kommune, kan afholde aktiviteter vederlagsfrit. Kommunen, Frivilligrådet i Svendborg og Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg har som vision for huset:
 • at skabe meningsfulde fællesskaber for frivillige, for sårbare og for udsatte mennesker.
 • Gerne i samarbejder mellem flere foreninger, organisationer, grupper og netværk.
 • Gerne i samarbejde med kommunen.
 • at skabe et miljø i Frivillighuset Kvægtorvet der tiltrækker flere frivillige.
 • F.eks. gennem aktiviteter, tilgængelighed og atmosfære.
 • Frivillighuset indrettes ud fra nøgleordene: Fleksibelt, trygt og privat og der indrettes med respekt for kørestolsbrugere, høre- og synshæmmede.

Det følger af lejekontrakten, at Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg udarbejder en forretningsorden for brugen af de fælles arealer i Frivillighuset. Det følgende er denne forretningsorden, som her bliver kaldt for leveregler.

RESPEKT, ANSVARLIGHED OG FÆLLESSKAB

Respekt: Vi bruger huset i respekt og med omsorg for hinanden Vi ønsker at skabe et positivt og inkluderende miljø i Frivillighuset Kvægtorvet hvor alle føler sig værdifulde og respekterede. Med dette ønsker vi at fremme samarbejde og forståelse på tværs af husets forskellige brugergrupper. Vi arbejder for et mangfoldigt miljø i Frivillighuset, der kan favne mennesker med forskellige værdier, ressourcer og muligheder.
Ansvarlighed: skaber et grundlag for tillid og respekt. Da vi er mange forskellige brugergrupper i huset med forskellige værdier og normer, ønsker vi at have enkelte regler for brug af huset der overholdes, så alle kan være her. Vi ønsker at passe godt på vores hus og forventer at alle der bruger huset bidrager hertil.
Fællesskaber: Vi ønsker at Frivillighuset Kvægtorvet byder på inkluderende og positive fællesskaber, så alle har mulighed for at engagere sig i disse. Dette gælder både som frivillige og som brugere. Vi vil have fokus på at acceptere forskelligheder og trods uenigheder anerkende hinandens værdi og betydning. Vi ønsker i huset at lave aktiviteter på tværs af de forskellige grupper for at understøtte et åbent fællesskab og binde husets brugergrupper sammen.

SAMRÅDET

Der er etableret et samråd, med repræsentanter fra både brugere, frivillige og lejere (max. 8 pers.):
 • Samrådets opgave er at understøtte de beskrevne værdier
 • Samrådet mødes en gang i kvartalet, og alle brugere af huset kan få taletid. Mødetider findes på Frivillighuset Kvægtorvets hjemmeside og ved Samrådets tavle i huset.
For at understøtte fællesskabet nedsætter samrådet
 • Et aktivitetsudvalg (3-5 personer), der udarbejder årshjul, forslag til budget og forestår aktiviteter. Arbejdet foregår i samarbejde med Frivilligcentret og årshjul og budget godkendes i Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborgs bestyrelse.
 • Et køkkenudvalg (3-5 personer), der forestår forslag til budget, kurser, renholdelse og indkøb af service mm. Arbejdet foregår i samarbejde med Frivilligcentret og årshjul og budget godkendes i Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborgs bestyrelse.
 • Et skabs- og oprydningsudvalg (3-5 personer), der forestår forslag til budget, udlån af skabe, oprydningsplan. Arbejdet foregår i samarbejde med Frivilligcentret og årshjul og budget godkendes i Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborgs bestyrelse.
Vi ønsker at man, som bruger af huset, efterlever følgende:
 • Det er til hverdag et hus uden alkohol og stoffer.
 • Undtagelser kan være afslutninger eller andre særlige lejligheder. Spørg i Frivilligcentret, hvis I er i tvivl
 • Der må ikke tændes levende lys i lokalerne.
 • Huset og de nærmeste omgivelser er et røgfrit område, der henvises til afmærket område v. terrassen.
 • Kvægtorvet er for mennesker, så lad kæledyret blive hjemme.

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold. Ved fortsat brug af websiden godkender du brugen af cookies  Læs mere