Spring til indhold

Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg

indkalder til ordinær generalforsamling

På Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg`s generalforsamlin beder bestyrelsen også om din hjælp til at udvikle foreningens vision 2030. Kom og giv dine idéer videre. Læs videre længere nede på siden.

Onsdag den 17. april 2024 kl. 19.00 i Frivillighuset på Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag og regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside og udsendes elektronisk til interesserede. For at kunne stemme til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt før gen.fors. påbegyndelse.

Dagsorden

Velkomst v. formand John Olsen

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent og stemmetællere
 • Formandens og de ansattes beretninger til godkendelse
 • Regnskabsaflæggelse og godkendelse
 • Budget 2024
 • Fastsættelse/afskaffelse af kontingent (se hjemmesiden)
 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (se hjemmesiden)
 • Valg til bestyrelsen (se hjemmesiden)
 • Valg af suppleant
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag fra medlemmerne
 • Debat i grupper med deltagerne om foreningens retning og vision
 • Eventuelt

*  Indbetaling af kontingent kan ske enten via MobilePay på 110642 – Skriv ”dit fulde navn og mailadresse” i tekstfeltet. Betaling kan også ske ved kontant betaling i Frederiksgade 8 i åbningstiden mandag-torsdag kl. 10-14.

Kontingentsatser 2024: Enkeltmedlemmer 100,-, Familiemedlemskab 150,-, Erhvervsmedlemskab 500,-, Foreninger gratis

Svendborg d. 4. april 2024

Oplæg til visionsdrøftelser på Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg`s  generalforsamling 17. april 2024 kl. 19 på Kvægtorvet.

Kære medlemmer

Vi vil gerne gøre opmærksom på dagsordenens punkt 12: ”Debat i grupper med deltagerne om foreningens retning og vision”. Vi vil i dialog med jer som vore medlemmer om:

Fremtiden for FCSS – ”HVOR SKAL VI HEN DU?”

Som forening har vi allerede en formuleret ”vision 2030”, men udviklingen i samfundet, lokalt og nationalt tydeliggør behovet for en ajourføring af vores vision, ikke mindst i kraft af vores nye fantastiske rammer her på Kvægtorvet.

Voksende ønsker om at civilsamfundet påtager sig flere og nye opgaver hos ”det offentlige”, sammenholdt med en usikkerhed om den fremtidige økonomiske sikring af f.eks. Frivilligcentrene i Danmark stiller krav om tydeliggørelse af vores og jeres ønsker for den frivillige verdens arbejdsfelter og levevilkår her i Svendborg. 

Bliver det nødvendigt at have både en ”VISION A” og en ”VISION B”?

Hvordan løser vi udfordringerne og hvordan finder vi balancen? 

Vi håber derfor, at der i år kommer rigtig mange til vores generalforsamling, og at I vil bidrage til debatten om den fremtidige frivillige indsats her i Svendborg.

Bliv klogere på hvad vi vil bede jer om på vedhæftede bilag.

Vi glæder os

På bestyrelsens vegne
 John Olsen

Vi vil gerne have dine svar inden for følgende områder

Gruppe 1/ De frivillige sociale foreninger, grupper og netværk 

Hvad bør vi som forening i bedste fald kunne tilbyde foreninger, grupper og netværk om 5 – 8 år??

Her lidt inspiration til diskussionerne.

f.eks:

Mødelokaler, differentieret indrettet med forskelligt teknisk udstyr?

Kurser / konferencer om relevante emner?

Rådgivning om emner som:………………………………….?

Netværksdannelse med andre foreninger?

Formidling af frivillige til de mange foreninger, grupper og netværk?

Understøttende funktioner ved foreningers modtagelse af nye sårbare frivillige?

Gruppe 2/ Nuværende og kommende frivillige 

Hvad bør vi som forening i bedste fald kunne tilbyde frivillige om 5 – 8 år??

Her lidt inspiration til diskussionerne.

f.eks:

Overblik over viften af frivillige arbejdsopgaver og steder?

Formidling af frivilligt arbejde som f.eks:……………………?

Minikurser om det at være frivillig?

Gruppe 3/ Sårbare og hjælpsøgende svendborgere 

Hvad bør vi som forening i bedste fald kunne tilbyde sårbare og udsatte om 5 – 8 år??

Her lidt inspiration til diskussionerne.

f.eks:

Bredt tilbud om selvhjælpsgrupper inden for f.eks.:………………………?

Tryghedsskabende formidling til diverse selvhjælpsgrupper inden for f.eks:……………  ?

Håndholdt formidling til frivilligt arbejde så som:……………………?

Gruppe 4/ ”Det offentlige” (kommunale og regionale institutioner i Svendborg)

Hvad bør vi som forening i bedste fald kunne tilbyde samarbejdspartnere om 5 – 8 år??

Her lidt inspiration til diskussionerne.

f.eks:

Formidling af frivillige til ikke lønnede støttefunktioner i kommunale eller regionale institutioner som f.eks:………………………………..

Overgange til ”den frivillige verden” for relevante personer, som har afsluttet et kommunalt forløb, men fortsat har behov for støtte og fællesskab?     

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold. Ved fortsat brug af websiden godkender du brugen af cookies  Læs mere